LAPOLY Sekoprojekt
0

Výpočty: Odlučovače pro mytí aut


 

B. Odlučovač pro mytí aut a techniky

Zjednodušený návrh a výpočet velikosti odlučovače NS pro ruční mytí aut a techniky:

Požadavky na návrh odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 858-2 v části 4.3

Vzorec

NS =  Qs . fx . fd                kde    Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3…

Legenda:

NS…..velikost odlučovače lehkých kapalin

Qs….odtok vody v l/s z jednotlivých mycích zařízení*

fx….přitěžující součinitel (pro vody z mytí je fx=2,0 viz tab. 2 normy)  

fd…..součinitel zohledňující hustotu lehké kapaliny a druhu odlučovacího zařízení (pro mytí OA obvykle fd=1,0, pro mytí techniky nebo dílů je zpravidla fd=1,5), podrobněji viz článek 4.3.2.2 normy

*Qs pro:

  • vysokotlaké zařízení (WAP) pro 1. je Qs=2,0 l/s a pro 2. a každé další je Qs=1,0 l/s
  • výtokový ventil (hadici) DN15 je Qs=0,5 pro DN20 je Qs=1,0 a pro DN25 je QS=1,7 l/s – podrobněji viz tab. 4 normy
  • podmínky pro mycí linky a další požadavky – viz další články normy   

Množství kalu

  • pro mytí osobních aut je objem pro kaly v litrech 200.NS/fd (minimálně 600 l)
  • pro mytí nákladních aut, stavebních a zemědělských strojů je to 300.NS/fd

Návrh pro mytí osobních aut

  • níže jsou v tabulce uvedeny příklady zjednodušených výpočtů a návrhů odlučovačů podle ČSN EN 858-2. Konkrétní případ musí být vždy posouzen, spočítán a navržen dle dané situace a dle požadavků výše uvedené normy. 
Počet stání
- vysokotlakých zařízení
Qs
v l/s
Součinitelé
fx.fd
NS
(Qs.fx.fd)
Odlučovač
+ kalová jímka
1 2,02,0 . 1,04GSOL-2/4P+KJ-0,6**
2 3,02,0 . 1,06GSOL-2/10 + KJ-1***
5 6,02,0 . 1,012GSOL-5/20 + KJ-2****

** Celkové množství kalu = Kalová jímka + integrovaný kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě (600+100+min.100 = více než požadovaných 800 l)

*** Celkové množství kalu = KJ + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě (1000+200+min.100 = více než požadovaných 1200 l)

**** Celkové množství kalu = KJ + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě (2000+500+min.100 = více než požadovaných 2400 l)

Návrh pro mytí nákladních aut

a také pro mytí stavebních strojů a vozidel, zemědělské a další techniky. Níže jsou v tabulce uvedeny příklady zjednodušených výpočtů a návrhů odlučovačů podle ČSN EN 858-2. Konkrétní případ musí být vždy posouzen, spočítán a navržen dle dané situace a dle požadavků výše uvedené normy. 

Mycí stání
a jeho vybavení
Qs
v l/s
Součinitelé
fx.fd
NS
(Qs.fx.fd)
Odlučovač
+ kalová jímka
1x WAP + hadice DN 25 2,0+1,72,0 . 1,512GSOL-5/20+KJ-2*
2x WAP + 2xhadice DN 20 3,0+2,02,0 . 1,515GSOL-5/20 + KJ-2**
3x WAP + 3x hadice DN25 4,0+4,62,0 . 1,526GSOL-10/50 + KJ-5***

* Celkové množství kalu = Kalová jímka + integrovaný kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 2000+500+min.500 = více než požadovaných 2400 l

** Celkové množství kalu = KJ + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 2000+500+min.600 = více než požadovaných 3000 l

*** Celkové množství kalu = KJ + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 5000+1000+min.500 = více než požadovaných 5200 l

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru