LAPOLY Sekoprojekt
0

Katalog

odlučovače ropných látek GSOL a sorpční vpusti SOL pro parkoviště, šrotiště, odstavné plochy, autoopravny a pro mytí aut a techniky

odlučovače tuků OTP pro restaurace, jídelny, kuchyně, cukrárny, masné výrobny a další provozy s vodou znečištěnou tuky a oleji

kalové jímky KJ a vodoměrné šachty VŠ pro stavebnictví a vodohospodářské stavby

sorpční filtry pro odlučovače GSOL a sorpční vpusti SOL

Seznam servisních firem

Firmy, které se zabývají čištěním LAPOLŮ včetně výměny filtrů a likvidace odpadů, vypracováním odpadového hospodářství, případně dalšími službami pro ochranu životního prostředí. V tabulce je přehled těchto firem

Více »
výpočet lapáku

Výpočet lapáku tuku OTP

Výpočet lapáku tuku pro restaurace, školní kuchyně atd. Návrh velikosti NS lapáku, výpočetní tabulka a také příklady pro různé provozy. Požadavky na stanovení velikosti lapáku

Více »
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru