LAPOLY Sekoprojekt
0

Katalog

odlučovače ropných látek GSOL a sorpční vpusti SOL pro parkoviště, šrotiště, odstavné plochy, autoopravny a pro mytí aut a techniky

odlučovače tuků OTP pro restaurace, jídelny, kuchyně, cukrárny, masné výrobny a další provozy s vodou znečištěnou tuky a oleji

kalové jímky KJ a vodoměrné šachty VŠ pro stavebnictví a vodohospodářské stavby

sorpční filtry pro odlučovače GSOL a sorpční vpusti SOL

Mytí aut

Čištění vod z mytí aut

Požadavky na návrh čištění vod z mytí aut, stanovení velikosti odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 858-2. Na náš web jsme

Více »

Seznam servisních firem

Firmy, které se zabývají čištěním LAPOLŮ včetně výměny filtrů a likvidace odpadů, vypracováním odpadového hospodářství, případně dalšími službami pro ochranu životního prostředí. V tabulce je přehled těchto firem

Více »
výpočet lapáku

Výpočet lapáku tuku OTP

Požadavky na stanovení velikosti lapáku tuků a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 1825-2. Tlačítka slouží ke stažení příkladů výpočtů a exelové tabulky pro výpočet

Více »
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru