LAPOLY Sekoprojekt
0

Sorpční filtry

Sorpční filtry pro odlučovače

Voda je v odlučovačích ropných látek GSOL a sorpční vpusti SOL dočišťována na speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorbent REO Fb (dříve FIBROIL). Každá filtrační komora obsahuje 3 segmenty. Filtrační segment je ušit z netkané textilie REO Fb a naplněn sorpční střiží REO Fb. Sorpční materiál (sorbent) je hydrofobní, tj. propouští a nepřijímá vodu a na povrchu jednotlivých vláken se zachytávají (sorbují) částečky NEL (nepolární extrahovatelné látky – dříve “ropné látky”, dnes lehké kapaliny, resp. uhlovodíky C10-C40). 

Mytí aut

Čištění vod z mytí aut

Požadavky na návrh čištění vod z mytí aut, stanovení velikosti odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 858-2. Na náš web jsme

Více »

Seznam servisních firem

Firmy, které se zabývají čištěním LAPOLŮ včetně výměny filtrů a likvidace odpadů, vypracováním odpadového hospodářství, případně dalšími službami pro ochranu životního prostředí. V tabulce je přehled těchto firem

Více »
výpočet lapáku

Výpočet lapáku tuku OTP

Požadavky na stanovení velikosti lapáku tuků a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 1825-2. Tlačítka slouží ke stažení příkladů výpočtů a exelové tabulky pro výpočet

Více »
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru