LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Kalová jímka KJ-06

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Rozměry:1200 x 600 x 1010mm
Připojení:Pro potrubí DN 125
Další příslušenství:poklop 600/900 – ocelový, pozinkovaný, vodotěsný pro betonovou výplň. Nosnost do 3,5t (nebo do 15t)

Popis

Plastová jímka z PP 1200/600 hl. 1000mm je vyrobena jako vodotěsná svařovaná nádrž z desek 15 mm. Pro přívodní potrubí jsou v jímce osazeno hrdlo DN 125 odtok je trubkou DN 125 (PP125). Jímka je pro osazení pod úroveň terénu a bude zakryta poklopem 600/900.

Použití

Tato jímka je určena jako jímka kalová – sedimentační před odlučovač GSOL-2/4P

Nádrž je možno použít jako jímku na dešťovou, užitkovou a odpadní vodu vodu, na chladící vody apod. Jímka nesmí být použita pro jímání a skladování kapalin ohrožujících životní prostředí.

Výhody

  • kompaktní provedení
  • jednoduchá instalace
  • zaručená vodotěsnost
  • vysoká životnost

Doklady

Plastová jímka je navržena a vyrobena v souladu s ČSN z materiálů jejichž jakost a vhodnost použití je deklarováno výrobcem v Prohlášení o shodě (PP desky a svařovací PP drát). Ke každému výrobku je dodávána Technická dokumentace a Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. Pod evidenčním číslem je vydáno Osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti a Záruční list.

Osazení

Jímka je určena pro osazení pod úroveň terénu (podlahy). Osazení se provede stejně jako osazení GSOL-2/4P – viz. nákres osazení tohoto odlučovače.

Po vykopání jámy se plastová jímka osadí do vodorovné polohy na podkladní beton. Při postupném napouštění jímky vodou a případném rozepření stěn se provádí obetonování nádrže sušší betonovou směsí. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny jímky jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Jímka bude částečně  zastropena PZD deskami nebo překlady RZP, které budou opřeny o obetonování jímky (nesmí zatěžovat plastové stěny jímky) obetonování jímky bude doplněno do výšky tohoto částečného zastropení, které vytvoří otvor 600/900 mm na který bude osazen poklop pro betonovou výplň. Provede se osazení rámu poklopu a vyplnění poklopu betonem s vynecháním prostoru u úchytů pro vyzdvižení poklopu.

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru