0

Poklopy

A. Poklopy dodávané f. Sekoprojekt-LAPOLY jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t –  viz. ceny Rozměry poklopů jsou 600/900 mm pro odlučovače a lapáky, resp. 600/600 pro šachty a nádrže a též pro OTP-0,5. Detaily osazení poklopů viz. nákresy osazení u jednotlivých výrobků. 

Poklopy pro odlučovače GSOL, lapáky OTP (kromě OTP-0,5)

Poklop 600/900:
Vnitřní (průlez) 600 x 900 mm, vnější 710 x 1010 x 55 mm

Poklopy pro lapáky OTP-0,5, pro vodoměrné šachty a další výrobky s výlezovou šachtou 600/600mm

Poklop 600/600:
Vnitřní (průlez) 600 x 600 mm, vnější 710 x 710 x 55 mm

Detail osazení poklopů do 3,5t resp. 15t 

– dodávaných f. Sekoprojekt-LAPOLY spolu s odlučovači GSOL a lapáky OTP

Rám poklopu má po obvodu “vylamovací” plechy pro uchycení do betonu. Rám se osadí do betonu. Po očištění rámu a jeho těsnění se vloží poklop, který se předem vyplní betonem (případně i s vlepenou dlažbou) s vynecháním prostoru u úchytů. Beton by měl být s jemným kamenivem a s příměsí plastifikátoru, protože jeho tlouštka je pouze 4-5cm. Poklopy jsou dodávány pro zatížení vozidly do 3,5t nebo do 15t.

B. Při požadavku vyšší únosnosti (D 400) dodá poklopy f. Vlček –  a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s kruhovými šachtovými litinovými poklopy (plné poklopy). V těchto případech jsou naše odlučovače GSOL a lapáky OTP dodány bez poklopů.

Poklopy pro těžký provoz (D 400 = do 40t)

Litinové poklopy 600/900 např. odra dodávané firmou Vlček  (nejsou součástí dodávky f. Sekoprojekt LAPOLY)

Rám poklopu má po obvodu “vylamovací” plechy pro uchycení do betonu. Rám se osadí do betonu. Po očištění rámu a jeho těsnění se vloží poklop, který se předem vyplní betonem (případně i s vlepenou dlažbou) s vynecháním prostoru u úchytů. Beton by měl být s jemným kamenivem a s příměsí plastifikátoru, protože jeho tlouštka je pouze 4-5cm. Poklopy jsou dodávány pro zatížení vozidly do 3,5t nebo do 15t.

B. Při požadavku vyšší únosnosti (D 400) dodá poklopy f. Vlček –  a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s kruhovými šachtovými litinovými poklopy (plné poklopy). V těchto případech jsou naše odlučovače GSOL a lapáky OTP dodány bez poklopů.

Poklopy pro těžký provoz (D 400 = do 40t)

Litinové poklopy 600/900 např. odra dodávané firmou Vlček  (nejsou součástí dodávky f. Sekoprojekt LAPOLY)

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru