LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Kalová jímka KJ-2

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Rozměry:2400 x 900 x 1260 mm
Připojení:Přítok: 1 x hrdlo DN 200 (PP 200)
Odtok: 1x trubka DN 200 (PP 200)
Další příslušenství:2 x poklop 600/900 – ocelový, pozinkovaný, vodotěsný pro betonovou výplň. Nosnost do 3,5t (nebo do 15t)

Popis

Plastová jímka KJ-2 z PP o rozměrech 2400/900/1260mm je vyrobena jako vodotěsná svařovaná nádrž z desek 15 mm. Pro přívodní potrubí je v jímce osazeno hrdlo DN 200 odtok je trubkou DN 200 (PP200). Jímka je pro osazení pod úroveň terénu s obetonováním a bude zakryta 2 poklopy 600/900.

Použití

Tato jímka je určena jako jímka kalová – sedimentační před odlučovač GSOL

Jímku – nádrž je možno použít jako jímku na dešťovou, užitkovou a odpadní vodu vodu, na chladící vody apod. Jímka nesmí být použita pro jímání a skladování kapalin ohrožujících životní prostředí.

Výhody

  • kompaktní provedení
  • jednoduchá instalace
  • zaručená vodotěsnost
  • vysoká životnost

Doklady

Plastová jímka je navržena a vyrobena v souladu s ČSN z materiálů jejichž jakost a vhodnost použití je deklarováno výrobcem v Prohlášení o shodě (PP desky a svařovací PP drát). Ke každému výrobku je dodávána Technická dokumentace a Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. Pod evidenčním číslem je vydáno Osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti a Záruční list.

Osazení

Jímka je určena pro osazení pod úroveň terénu (podlahy) s obetonováním. Osazení se provede obdobně jako osazení GSOL-5/20 – viz. nákres osazení tohoto odlučovače.

Po vykopání jámy se plastová jímka osadí do vodorovné polohy na podkladní beton. Při postupném napouštění jímky vodou a případném rozepření stěn se provádí obetonování nádrže sušší betonové směsí. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny jímky jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Jímka bude částečě  zastropena PZD deskami nebo překlady RZP, které budou opřeny o obetonování jímky (nesmí zatěžovat plastové stěny jímky) obetonování jímky bude doplněno do výšky tohoto částečného zastropení, které vytvoří otvor 600/900 mm na který bude osazen poklop pro betonovou výplň. Provede se osazení rámu poklopu a vyplnění poklopu betonem s vynecháním prostoru u úchytů pro vyzdvižení poklopu.      

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru