LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek – ORL nebo OLK

ORL, OLK – Odlučovače ropných látek – podle ČSN EN 858 odlučovače lehkých kapalin OLK – se používají pro čištění odpadních vod obsahujících ropné látky = oleje a benzíny = NEL – nepolární extrahovatelné látky = uhlovodíky C10-C40.

Použití pro čištění vod

– z parkovišť

– z mytí aut

– z autoopraven a strojírenských provozů

– šrotišť, odstavných a manipulačních ploch

Odlučovač ropných látek, odlučovač RL, lapol ropných látek, odlučovač LK, ORL, OLK – to vše je název pro odlučovač lehkých kapalin podle EN 858. 

Pro odlučovače lehkých kapalin platí evropská norma EN 858: 

Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin

– část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů)

– část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů).

V této normě ČSN EN 858-2 jsou požadavky a pokyny pro volbu velikosti a druhu odlučovače, volbu sestav a jejich použití, osazování, napojení na potrubí, též pro instalaci, provoz, kontrolu a údržbu odlučovačů lehkých kapalin (např. oleje a benzinu – dříve ropných látek). 

___________________________________________________________________________________________

KATALOG – Odlučovače lehkých kapalin OLK – typ GSOL a sorpční vpusti SOL – velikosti NS4 až NS150 ->

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru