LAPOLY Sekoprojekt
0

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek

Pro čištění vod z parkovišť, z mytí aut, pro autoopravny, šrotiště, odstavné a manipulační plochy.

Odlučovač ropných látek, odlučovač RL, lapol ropných látek, odlučovač LK, ORL, OLK – to vše je název pro odlučovač lehkých kapalin podle EN 858. 

Odlučovače ropných látek (nyní odlučovače lehkých kapalin – podle ČSN EN 858) se používají pro čištění odpadních vod obsahujících ropné látky (NEL – nepolární extrahovatelné látky = uhlovodíky C10-C40 = oleje a benzíny).

Pro odlučovače lehkých kapalin (dříve odlučovače ropných látek) platí evropská norma EN 858. 

Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin

– část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů)

– část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů). V této normě ČSN EN 858-2 jsou požadavky a pokyny pro volbu velikosti a druhu odlučovače, volbu sestav a jejich použití, osazování, napojení na potrubí, též pro instalaci, provoz, kontrolu a údržbu odlučovačů lehkých kapalin (např. oleje a benzinu – dříve ropných látek). 

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru