LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Předpisy: Odlučovače lehkých kapalin

Předpisy pro odlučovače lehkých kapalin

Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin – část 1 Navrhování a zkoušení … (pro výrobu odlučovačů)
Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin – část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba … (pro projektování a provoz odlučovačů) vydáno v roce 2003 
Norma: ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (tj. i lehkých kapalin)- norma vydaná v roce 2009 

Níže uvedené zákony, vyhlášky a nařízení vlády najdete na webu Ministerstva vnitra nebo některé jsou ke stažení na tlačítkách

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních)               

Vyhláška MZe o vodovodech a kanalizacích č. 482/2001 Sb., kde je i tabulka přípustných hodnot znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace – orientační ukazatele pro “kanalizační řády”

Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů – kde jsou i odpady z odlučovačů lehkých kapalin (odlučovačů ropných látek) 

Předpisy pro odlučovače lehkých kapalin

Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin – část 1 Navrhování a zkoušení odlučovačů

Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin – část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba … (pro projektování a provoz odlučovačů) vydáno v roce 2003

Norma: ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (tj. i lehkých kapalin)- norma vydaná v roce 2009

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních)

Vyhláška MZe o vodovodech a kanalizacích č. 482/2001 Sb., kde je i tabulka přípustných hodnot znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace – orientační ukazatele pro “kanalizační řády” 

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru