LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Doklady: GSOL

Doklady k odlučovačům GSOL

Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  Ke každému odlučovači je dodána Technická dokumentace včetně Atestu, návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858. Na odlučovač je, podle zákona 22/1997 Sb. a NV EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích, vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13.

Ke každému odlučovači jsou dodány tyto dokumenty:

– Dokumentace pro stavbu

Technická dokumentace – s přílohami:

– Atest

– Osvědčení vodotěsnosti

– Záruční list

– Prohlášení o vlastnostech

– Provozně manipulační řád

– Provozní deník

Tyto dokumenty jsou uloženy složce A4 s tvrdým plastovým hřbetem

 
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru