LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Výpočty: Odlučovače lehkých kapalin

Požadavky na návrh odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 858-2  v části 4.3 a to pro čištění dešťových vod z: A. Parkovišť a dalších odvodňovaných ploch a také odpadních vod z:  B. Mytí aut a techniky. 

A. Parkoviště a další odvodňované plochy

Parkoviště
Zjednodušený výpočet NS a volba odlučovače pro parkoviště a podobné odvodňované plochy:
Vzorec

 NS = A . i . Ψ . fd                  kde A . i . Ψ = Qr

Legenda: NS…..vypočtená velikost odlučovače lehkých kapalin Qr….odtok vody v l/s A…..odvodňovaná plocha v m2 i…..intenzita deště v l/s.m2 (obvykle 0,015 l/s.m2) Ψ…..součititel odtoku viz tabulka níže (obvykle 0,6-0,9) fd…..součinitel zohledňující hustotu lehké kapaliny a druhu odlučovacího zařízení (zde obvykle 1,0), podrobněji viz článek 4.3.2.2 normy
Tabulka součinitelů odtoku Ψ
Povrch plochySpád do 1%Spád 1% až 5%Spád přes 5%
Asfalt, beton Ψ = 0,7Ψ = 0,8Ψ = 0,9
Dlažby Ψ = 0,5Ψ = 0,6Ψ = 0,7
Štěrk a pod. Ψ = 0,3Ψ = 0,4Ψ = 0,5

Výpočet (příklad)

Výpočet velikosti odlučovače NS pro parkoviště 1100 m2, žulová dlažba se sklonem 4%:

Vzorec:

NS =  A . i . Ψ . fd                kde    A . i . Ψ  = Qr

Legenda:

NS…..velikost odlučovače lehkých kapalin, Qr….odtok vody v l/s, A…..odvodňovaná plocha 1100 m2, i…..intenzita deště v l/s (zde 0,015 l/s.m2), Ψ…..součititel odtoku (zde 0,6), fd…..součinitel (zde 1,0)

Výpočet:

NS = 1100 . 0,015 . 0,6 . 1,0 = 9,9 = 10     

tomu odpovídá odlučovač GSOL-2/10 (NS10)

Další příklady – >>
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru