LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Příklady: Výpočet odlučovače pro parkoviště

A. Příklady výpočtů odlučovače 

Výpočty odlučovače pro parkoviště – výpočet NS – příklady:

Příklad 1

Výpočet velikosti odlučovače NS pro parkoviště 1000 m2, dlažba se sklonem 2%:

Vzorec

NS =  A . i . Ψ . fd                kde    A . i . Ψ  = Qr

Legenda:

NS…..velikost odlučovače lehkých kapalin, Qr….odtok vody v l/s, A…..odvodňovaná plocha 1000 m2, i…..intenzita deště v l/s (zde 0,015 l/s.m2), Ψ…..součititel odtoku (zde 0,6), fd…..součinitel (zde 1,0)

NS = 1000 . 0,015 . 0,6 . 1,0 = 9     

tomu odpovídá odlučovač GSOL-2/10 (NS10)

Příklad 2

Výpočet velikosti odlučovače NS pro parkoviště 4750 m2, asfalt se sklonem do 1%:

Vzorec

NS =  A . i . Ψ . fd                kde    A . i . Ψ  = Qr

Legenda:

NS…..velikost odlučovače lehkých kapalin, Qr….odtok vody v l/s, A…..odvodňovaná plocha 4750 m2, i…..intenzita deště v l/s (zde 0,015 l/s.m2), Ψ…..součititel odtoku (zde 0,7), fd…..součinitel (zde 1,0)

NS = 4750 . 0,015 . 0,7 . 1,0 = 49,9 = 50    

tomu odpovídá odlučovač GSOL-10/50 (NS50)

Příklad 3

Výpočet velikosti odlučovače NS pro parkoviště 300 m2, asfalt se sklonem 3%:

Vzorec

NS =  A . i . Ψ . fd                kde    A . i . Ψ  = Qr

Legenda:

NS…..velikost odlučovače lehkých kapalin, Qr….odtok vody v l/s (vypočteno 3,6 l/s) A…..odvodňovaná plocha 300 m2, i…..intenzita deště v l/s (zde 0,015 l/s.m2), Ψ…..součititel odtoku (zde 0,8), fd…..součinitel (zde 1,0)

NS = 300 . 0,015 . 0,8 . 1,0 = 3,6 = 4    

tomu odpovídá odlučovač GSOL-2/4P (NS4) nebo sorpční vpust SOL-2/4M  

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru