LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Odlučovač tuků

Odlučovač tuků – OT nebo LT

Odlučovač tuků, podle ČSN EN 1825  lapák tuků, se používá pro čištění odpadních vod obsahujících tuky a oleje  (EL – extrahovatelné látky = tuky a oleje).

Použití je pro čištění vod:

– ze školních a závodních kuchyní

– z restaurací (restauračních kuchyní)

– z hotelů (hotelových kuchyní)

– z vývařoven

– z jídelen a menz (bez kuchyně)

– také z cukráren, výroben lahůdek

– z provozů  na zpracování masa

– i z jiných provozů zpracovávajících tuky a oleje 

Lapol pro kuchyně, lapol pro restauraci, odlučovač tuku, lapač tuků – to vše je název pro lapák tuku podle ČSN EN 1825.

Pro lapáky tuků platí evropská norma EN 1825: 

Norma: ČSN EN 1825 Lapáky tuků

– část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu lapáků tuku)

– část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba (pro projektování a provoz lapáků)

V normě ČSN EN 1825-2 jsou požadavky a pokyny pro volbu velikosti lapáků, jejich použití, osazování, napojení na potrubí, též pro instalaci, provoz, kontrolu a údržbu lapáků tuku.

KATALOG – Lapáky tuků LT typ OTP velikosti NS1 až NS30 ->

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru