LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Předpisy: Lapáky tuků

Předpisy pro lapáky tuků

Norma: ČSN EN 1825 Lapáky tuků – část 1 Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení (pro výrobu odlučovačů),
Norma: ČSN EN 1825 Lapáky tuků – část 2 Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů-lapáků tuku) vydáno v roce 2003-5    

Výpočty lapáků tuku podle ČSN EN 1825-2 – výpočet velikosti NS lapáku tuku a návrh typu OTP výpočtové tabulky v Excelu       

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby… č. 137/2004 Sb., kde je uvedeno v § 5, odst. 2) … Je-li v provozovně zřízen odlučovač tuků (lapol), musí být umístěn mimo prostory, kde se zachází s potravinami a produkty. 

Vyhláška MZe o vodovodech a kanalizacích č. 482/2001 Sb., kde je i tabulka přípustných hodnot znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace – orientační ukazatele pro “kanalizační řády”

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních)

Katalog odpadů – Vyhláška č. 381/2001 Sb. zde jsou i odpady z lapáků tuku             

 

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru