LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Vodoměrná šachta VŠ-1

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Rozměry typové VŠ-1:900x1200x1600mm
Vstupní šachta:a x b x c, obvykle 600x600x250mm (příp. dle požadavku jiný rozměr)
Průchodky:dle průměru procházejících PE potrubí, speciální vodotěsné průchodky +GF+ od 20 do 110 mm
Další příslušenství:Žebříček ocel. komaxit. Poklop 600x600mm - ocelový pozink. vodotěsný pro betonovou výplň

Popis  

Vodoměrná šachta je kompaktní, samonosná, vodotěsně svařená z plastu PP s tloušťkou stěn 15-20mm. Je určena pro osazení v zemi s obetonováním. Ve stropu je vstupní šachtička pro osazení typového ocelového nebo litinového poklopu. Pro vodovodní potrubí jsou ve stěně šachty vodotěsné průchodky. Přístup na dno šachty je po žebříčku (ocelový komaxitovaný).  

Použití

Šachta se používá jako koncová, průchozí i odbočná pro osazení 1 a více kusů vodoměrů pro vodovodní přípojky.


Výhody

  • kompaktní provedení
  • jednoduchá instalace
  • zaručená vodotěsnost
  • vysoká životnost

Doklady

Na vodoměrnou šachtu je vydáno Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. K výrobku je dodávána Technická dokumentace. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti a Záruční list.

Osazení

Po vykopání jámy se vodoměrná šachta osadí do vodorovné polohy na podkladní beton. Průchodkami se protáhne potrubí a provede se jejich dotažení viz výkres a popis průchodek +GF+ v technické dokumentaci. Při postupném napouštění šachty vodou a případném rozepření stěn se provádí obetonování nádrže sušší směsí s malým obsahem cementu (smíšený zhutněný zásyp). Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta, příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny šachty jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Šachta v provední k osazení pod hladinu spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřena lištami i na vnější straně dna. Požadavek na únosnost stropu se zajistí položením PZD desek (příp. RZP překladů nebo monolit. žb desky), do obetonování šachtičky se osadí rám poklopu, poklop se vyplní betonem (asf.bet., dlažbou…) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu.

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru