LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Kalová jímka KJ-5

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Rozměry:
Rozměry:3400 x 1500 x 1510 mm
Připojení:Přítok: 1 x hrdlo DN 300 (PP 315)
Odtok: 1x trubka DN 300 (PP 315)
Další příslušenství:2 x poklop 600/900 – ocelový, pozinkovaný, vodotěsný pro betonovou výplň. Nosnost do 3,5t (nebo do 15t). Případně bez poklopů - při volbě zakrytí se šachtovými vstupy s litinovými poklopy D400

Popis

Plastová jímka KJ-5 z PP o rozměrech 3400/1500/1510mm je vyrobena jako vodotěsná svařovaná nádrž z desek 19 mm. Pro přívodní potrubí je v jímce osazeno hrdlo DN 300 odtok je trubkou DN 300 (PP315). Jímka je pro osazení pod úroveň terénu s obetonováním a bude zakryta 2 poklopy 600/900 nebo šachtovými vstupy se šachtovými poklopy D400.

Použití

Tato jímka je určena jako jímka kalová – sedimentační před odlučovač GSOL

Jímku – nádrž je možno použít jako jímku na dešťovou, užitkovou a odpadní vodu vodu, na chladící vody apod. Jímka nesmí být použita pro jímání a skladování kapalin ohrožujících životní prostředí.

Výhody

  • kompaktní provedení
  • jednoduchá instalace
  • zaručená vodotěsnost
  • vysoká životnost

Doklady

Plastová jímka je navržena a vyrobena v souladu s ČSN z materiálů jejichž jakost a vhodnost použití je deklarováno výrobcem v Prohlášení o shodě (PP desky a svařovací PP drát). Ke každému výrobku je dodávána Technická dokumentace a Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. Pod evidenčním číslem je vydáno Osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti a Záruční list.

Osazení

Jímka je určena pro osazení pod úroveň terénu (podlahy) s obetonováním. Osazení se provede obdobně jako osazení GSOL-10/50 – viz. nákres osazení tohoto odlučovače s poklopy 600/900 nebo se šachtovými vstupy.

Po vykopání jámy se plastová jímka osadí do vodorovné polohy na podkladní beton. Při postupném napouštění jímky vodou a případném rozepření stěn se provádí obetonování nádrže sušší betonové směsí. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny jímky jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Jímka bude částečě  zastropena PZD deskami nebo překlady RZP, které budou opřeny o obetonování jímky (nesmí zatěžovat plastové stěny jímky) obetonování jímky bude doplněno do výšky tohoto částečného zastropení, které vytvoří otvor 600/900 mm na který bude osazen poklop pro betonovou výplň. Provede se osazení rámu poklopu a vyplnění poklopu betonem s vynecháním prostoru u úchytů pro vyzdvižení poklopu.      

Výkres:

Kalová jímka KJ-5
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru