Čištění vod z mytí aut

Mytí aut

Požadavky na návrh čištění vod z mytí aut, stanovení velikosti odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 858-2. Na náš web jsme doplnili návod, vzorečky a příklady výpočtů odlučovačů i pro čištění vod z Mytí aut a techniky Klikni na tlačítko: Výpočty pro mytí aut a techniky

Výpočty pro odlučovače lehkých kapalin

Parkoviště

Požadavky na stanovení velikosti odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 858-2. Na náš web jsme doplnili návod, vzorečky a příklady výpočtů odlučovačů pro čištění vod z: A. Parkovišť  B. Mytí aut a techniky Klikni na tlačítko: Výpočty pro parkoviště a další plochy Výpočty pro mytí aut a techniky

Ceny odlučovačů, lapáků a jímek

ceny odlučovačů

Ceny odlučovačů, lapáků tuku , kalových jímek a náhradních sorpčních filtrů si můžete stáhnout jako ceník v PDF nebo je najdete v katalogu nebo při objednávání, kde jsou ceny uvedeny u jednotlivých verzí výrobku – ceny jsou vždy aktuální! Ceny OLK v Katalogu Ceny OTP v Katalogu Ceny v objednávce Ceník ke stažení v PDF

Seznam servisních firem

Firmy, které se zabývají čištěním LAPOLŮ včetně výměny filtrů a likvidace odpadů, vypracováním odpadového hospodářství, případně dalšími službami pro ochranu životního prostředí. V tabulce je přehled těchto firem včetně telefonů, e-mailů, www stránek a okruhu působnosti těchto firem – klikni na tlačítko – seznam servisních firem nebo pokyny pro servis a údržbu:   Seznam servisních firem Pokyny pro servis […]

Výpočet lapáku tuku OTP

výpočet lapáku

Požadavky na stanovení velikosti lapáku tuků a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 1825-2. Tlačítka slouží ke stažení příkladů výpočtů a exelové tabulky pro výpočet NS. Tabulka pro výpočet lapáku má dole několik záložek, kde je výpočet pro kuchyně podle počtu porcí, dále pro masné provozy podle jejich kapacity a nakonec podle technologického vybavení a vybavení ZTI. Klikni […]