Čištění vod z mytí aut

Mytí aut

Návod, předpisy, vzorečky a příklady výpočtů odlučovačů pro čištění vod z mytí aut a techniky Výpočty pro mytí aut a techniky

Výpočty odlučovače lehkých kapalin

Parkoviště

Výpočty pro čištění vod z parkovišť a z mytí aut. Návrh odlučovače lehkých kapalin – návod, vzorečky a příklady výpočtů odlučovačů A. Parkoviště        B. Mytí aut a techniky Klikni na tlačítko: Výpočty pro parkoviště a další plochy Výpočty pro mytí aut a techniky

Ceny odlučovačů, lapáků a jímek

ceny odlučovačů

Ceny odlučovačů, lapáků tuku , kalových jímek a náhradních sorpčních filtrů si můžete stáhnout jako ceník v PDF nebo je najdete v katalogu nebo v objednávce, kde jsou ceny uvedeny u jednotlivých verzí výrobku – ceny jsou vždy aktuální! Ceny OLK v Katalogu Ceny OTP v Katalogu Ceny v objednávce Ceník LAPOLY 2023

Servis LAPOLŮ

Servis LAPOLŮ provádí firmy, které obsah odlučovače odčerpají, vyčistí, vymění filtry a zlikvidují odpad z odlučovačů ropných látek a z lapáků tuku. Firmy, které se zabývají čištěním LAPOLŮ včetně likvidace odpadů, vypracováním odpadového hospodářství, případně dalšími službami pro ochranu životního prostředí. V tabulce je přehled těchto firem včetně telefonů, e-mailů, www stránek a okruhu působnosti těchto […]

Výpočet lapáku tuku OTP

výpočet lapáku

Výpočet lapáku tuku pro restaurace, školní kuchyně atd. Návrh velikosti NS lapáku, výpočetní tabulka a také příklady pro různé provozy. Požadavky na stanovení velikosti lapáku tuků a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 1825-2.  Tlačítka slouží ke stažení příkladů výpočtů a exelové tabulky pro výpočet NS. Tabulka pro výpočet lapáku má dole několik záložek, kde je […]