LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Výkresy: GSOL-30/150 ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

Osazení s poklopy v zelené ploše (zatravněné) nebo ve zpevněné ploše (dlažby…)

Pokud je odlučovač umístěn v zelené ploše a hloubka uložení umožní zasypání stropu zeminou a osetí trávou, provede se osazení podle níže uvedeného nákresu. Tento způsob osazení se zvolí i tehdy, když místo zásypu zeminou jsou vrstvy zpevněných ploch (např. dalžby)

Osazení se šachtovými vstupy a litinovými kruhovými poklopy D 400

Toto osazení se použije při větší hloubce uložení kanalizace a tím i odlučovače a při nutnosti použití litinových poklopů (D400) při osazení v plochách s vysokým zatížením.

Na železobetonový strop se osadí šachtový konus (e), při větší hloubce případně i šachtový dílec (se stupadly), vyrovnávací prstenec (f) a litinový poklop (g). Doporučujeme, pokud je dostatečná hloubka, provést strop nad odlučovačem tak, aby kóta X byla větší než 600 mm. V tomto případě je možno osadit pouze jednu šachtu a to v prostoru nad filtry u odtoku z odlučovače.

Legenda k výkresu:

  • a – podkladní beton
  • b – obetonování
  • c – nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky)
  • d – překlad RZP nebo žb. deska
  • e – bet. šachtový konus TBR 600/1000 při větší hloubce i šachtová skruž TBS 1000 vč. stupadel 
  • f – vyrovnávací prstenec TBW
  • g – litinový šachtový poklop kruhový 600 mm s rámem
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru