LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Předpisy: Obecné

Předpisy obecné

Níže uvedené zákony, vyhlášky a nařízení vlády najdete na webu Ministerstva vnitra zde

Zákon č.254/2001 Sb.-Zákon o vodách – “Vodní zákon”          

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. – Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních)

Vyhláška MZe o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb., kde je i tabulka přípustných hodnot znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace – orientační ukazatele pro “kanalizační řády”

Katalog odpadů – Vyhláška č. 381/2001 Sb.  – i odpady z odlučovačů a lapáků

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru