LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Doklady: SOL

Doklady k sorpční vpusti SOL

Sorpční vpust je navržena v souladu s požadavky ČSN a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  Ke každé sorpční vpusti je dodána Technická dokumentace včetně Atestu, návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen a opatřen typovým štítkem. Na sorpční vpust je, podle zákona 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, vydáno Prohlášení o shodě. 

Ke každé sorpční vpusti jsou dodány tyto dokumenty:

– Dokumentace pro stavbu

Technická dokumentace – s přílohami:

– Atest

– Osvědčení vodotěsnosti

– Záruční list

– Prohlášení o shodě

– Provozně manipulační řád

– Provozní deník

Tyto dokumenty jsou ve složce A4 s tvrdým plastovým hřbetem

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru