LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Odpady OLK

Odpady

Odpady z odlučovačů lehkých kapalin a kalových jímek zatříděné podle Katalogu odpadů vydaného Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – viz tlačítko. Některé vybrané položky odpadů z odlučovačů a kalových jímek uvádíme v přehledu níže: 

Odpady z odlučovačů lehkých kapalin:

13 05 Odpady z odlučovačů lehkých kapalin (dříve odlučovače oleje, odlučovače ropných látek)

13 05 01   Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02   Kaly z odlučovačů oleje

13 05 06   Olej z odlučovačů oleje

13 05 07   Zaolejované vody z odlučovačů

13 05 08   Směs odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje

15 02 02   Absorpční a filtrační materiály vč. olejových filtrů a čistících tkanin 

                  (např. sorpční filtry FIBROIL)

 

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru