LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Odpady LT

Odpady

Odpady z lapáků tuku OTP a kalových jímek LT zatříděné podle Katalogu odpadů vydaného Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – viz tlačítko. Některé vybrané položky odpadů lapáků a kalových jímek uvádíme v přehledu níže: 

Odpady z lapáků tuků a jejich kalových jímek:

19 08 09  Směs tuků a olejů z odlučovačů tuku (lapáků tuku) obsahující pouze jedlé tuky a oleje

19 08 10  Směs tuků a olejů z odlučovačů neuvedené pod 19 08 09

20 03 04  Kal ze septiků a žump

02 02  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01 Kaly

02 02 02 Odpad tkání

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (tj. i kaly z lapáků tuků)

02 02 99 Odpady blíže neurčené

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru